วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ในโรงพยาบาลดอนมดแดง

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์วศรัญ วัฒนธีรางกูร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง) คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอนมดแดง ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ในโรงพยาบาลดอนมดแดง

2021-04-05